prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

DYREKTOR KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
KIEROWNIK KATEDRY LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 69, p. 143
      i.szczepankowska@uwb.edu.pl
      85 745 74 50, 85 745 74 56

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa