Konkursy grantowe

Narodowe Centrum Nauki

SONATINA 5 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5)
Termin składania wniosków w systemie OSF: 15.03.2021 (do godz. 16.00)

Konkursy na projekty we współpracy międzynarodowej:

Narodowe Centrum Nauki

SHENG 2 – międzynarodowy konkurs dwustronny na polsko-chińskie projekty badawcze (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2)

Zakres tematyczny wniosku w obrębie trzech paneli: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki ścisłe i techniczne; nauki o życiu.
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 15.03.2021 (do godz. 16.00).

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbright

FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM (https://fulbright.edu.pl/specialist)

Termin składania wniosków: 15.03.2021 

FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT (https://fulbright.edu.pl/history-grant)
Termin składania wniosków: 31.03.2021 

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 1, ogłoszenie 15.03.2011,  termin składania wniosków: 17.06.2011

 

PRELUDIUM 1, ogłoszenie 15.03.2011, termin składania wniosków: 17.06.2011

Narodowe Centrum Nauki

SONATINA 5 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5)
Termin składania wniosków w systemie OSF: 15.03.2021 (do godz. 16.00)

Konkursy na projekty we współpracy międzynarodowej:

Narodowe Centrum Nauki

SHENG 2 – międzynarodowy konkurs dwustronny na polsko-chińskie projekty badawcze (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2)

Zakres tematyczny wniosku w obrębie trzech paneli: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki ścisłe i techniczne; nauki o życiu.
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 15.03.2021 (do godz. 16.00).

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbright

FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM (https://fulbright.edu.pl/specialist)

Termin składania wniosków: 15.03.2021 

FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT (https://fulbright.edu.pl/history-grant)
Termin składania wniosków: 31.03.2021 

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 1, ogłoszenie 15.03.2011,  termin składania wniosków: 17.06.2011

 

PRELUDIUM 1, ogłoszenie 15.03.2011, termin składania wniosków: 17.06.2011