Konkursy grantowe

Narodowe Centrum Nauki

SONATA 18 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18)
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

POLONEZ BIS 3 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3)
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

PRELUDIUM BIS 4 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4)
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej)
Termin składania wniosków do 30 września 2022 roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej)
Termin składania wniosków do 30 września 2022 roku.

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 6 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6)
Termin składania wniosków w systemie OSF do 31 lipca 2022 roku

MAESTRO 14 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14)
Termin składania wniosków do 15 września 2022 roku.

SONATA BIS 12 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12)
Termin składania wniosków do 15 września 2022 roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej)
Termin składania wniosków do 30 września 2022 roku.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki) 

 Nabór wniosków do programu prowadzony jest w trybie ciągłym