Konkursy grantowe

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 21 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21)

Termin składania wniosków w systemie OSF: 15 czerwca 2021 r. (do godz. 16.00)PRELUDIUM 20 – konkurs 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20)

 

Termin składania wniosków w systemie OSF: 15 czerwca 2021 r. (do godz. 16.00) 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program DOSKONAŁA NAUKA – przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka)

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r.  

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbright

FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT (https://fulbright.edu.pl/history-grant)
Termin składania wniosków: 31.03.2021 

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 21 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21)

Termin składania wniosków w systemie OSF: 15 czerwca 2021 r. (do godz. 16.00)PRELUDIUM 20 – konkurs 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20)

 

Termin składania wniosków w systemie OSF: 15 czerwca 2021 r. (do godz. 16.00) 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program DOSKONAŁA NAUKA – przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka)

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r.  

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbright

FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT (https://fulbright.edu.pl/history-grant)
Termin składania wniosków: 31.03.2021