Zapraszamy pracowników i doktorantów do zapoznania się z informacjami nt. możliwości starania się o granty na badania naukowe w najbliższych miesiącach w zakładce “Pracownik – Konkursy grantowe