Konkursy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkursy na stanowisko:

 

Brak konkursów w toku.


Lektora rosyjskiego na czas określony od 01.05.2020r. do 30.04.2022 r.

Informacje (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420, Białystok, Plac NZS 1