Opiekunowie roczników

Strona główna   /  Opiekunowie roczników

Opiekunowie lat poszczególnych kierunków studiów i modułów specjalizacyjnych/specjalności w roku akademickim 2020/21
(dyżury opiekunów znajdą Państwo w zakładce „Struktura” podzakładki „Kolegium Literaturoznawstwa” i „Kolegium Językoznawstwa”):

Kierunek: Filologia, moduły rusycystyczne

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia rosyjska – (wszystkie moduły specjalizacyjne) I rok

dr Ewa Pańkowska

Filologia rosyjska – (wszystkie specjalności)
 II rok

dr Michał Mordań

Filologia rosyjska – (wszystkie specjalności)
 III rok

dr Weronika Biegluk-Leś

Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia rosyjska – przekładoznawstwo

dr Maryna Michaluk

Filologia rosyjska – przekładoznawstwo

dr Nina Raczkiewicz

Kierunek: Filologia, moduły neofilologiczne

Filologie angielskie

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia angielska I rok

Mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Filologia angielska  II rok

Mgr Robert Kuźma

Filologia angielska  III rok

Mgr Ewa Majewska

Filologia angielska z językiem niemieckim I rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem niemieckim II rok

Mgr Alicja Malewska

Filologia angielska z językiem niemieckim III rok

Dr Dorota Szymaniuk

Filologia angielska z językiem hiszpańskim I rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem hiszpańskim II rok

Mgr Alicja Malewska

Filologia angielska z językiem hiszpańskim III rok

Dr Dorota Szymaniuk

Filologia angielska z językiem rosyjskim   I rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem rosyjskim   II rok

Mgr Alicja Malewska

Filologia angielska z językiem rosyjskim  III rok

Dr Dorota Szymaniuk

 

Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia angielska I rok

Dr Anna Karczewska

Filologia angielska  II rok

Mgr Peter Foulds

Filologia angielska z elementami translatoryki I rok

Dr Krzysztof Puławski

Filologia angielska z elementami translatoryki  II rok

Dr Kirk Palmer

 

Filologie francuskie

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) I rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) II rok

Dr Dorota Chłanda

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) III rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy        I rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy       II rok

Dr Dorota Chłanda

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy        III rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim I rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim II rok

Dr Dorota Chłanda

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim III rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

 

Kierunek: Filologia, moduły neofilologiczne

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia polska – I rok

dr hab. Mariusz Leś

Filologia polska – II rok

dr Elżbieta Jurkowska

Filologia polska – III rok

dr Wiktor Gardocki

Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia polska – I rok

dr hab. Piotr Stasiewicz

Filologia polska – II rok

dr Anna Zagajewska