Opiekunowie roczników

Strona główna   /  Opiekunowie roczników

Opiekunowie lat poszczególnych kierunków studiów i modułów specjalizacyjnych/specjalności w roku akademickim 2021/22
(dyżury opiekunów znajdą Państwo w zakładce „Struktura” podzakładki „Kolegium Literaturoznawstwa” i „Kolegium Językoznawstwa”):

Kierunek: Filologia, moduły rusycystyczne

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia rosyjska – (wszystkie moduły specjalizacyjne) I rok

dr Ewa Pańkowska

Filologia rosyjska – (wszystkie specjalności)
 II rok

dr Michał Mordań

Filologia rosyjska – (wszystkie specjalności)
 III rok

dr Weronika Biegluk-Leś

Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia rosyjska – przekładoznawstwo

dr Maryna Michaluk

Filologia rosyjska – przekładoznawstwo

dr Nina Raczkiewicz

Kierunek: Filologia, moduły neofilologiczne

Filologie angielskie

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia angielska I rok

dr Magdalena Łapińska

Filologia angielska  II rok

Mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Filologia angielska  III rok

Mgr Robert Kuźma

Filologia angielska z językiem niemieckim I rok

Dr Dorota Szymaniuk

Filologia angielska z językiem niemieckim II rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem niemieckim III rok

Mgr Alicja Lisowska

Filologia angielska z językiem hiszpańskim I rok

Dr Dorota Szymaniuk

Filologia angielska z językiem hiszpańskim II rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem hiszpańskim III rok

Mgr Alicja Lisowska

Filologia angielska z językiem rosyjskim   I rok

Dr Dorota Szymaniuk

Filologia angielska z językiem rosyjskim   II rok

Dr Edyta Wajda

Filologia angielska z językiem rosyjskim  III rok

Mgr Alicja Lisowska

Studia stacjonarne II stopnia Imię i nazwisko opiekuna roku
Filologia angielska I rok Dr Daniel Karczewski
Filologia angielska  II rok Dr Anna Karczewska
Filologia angielska z elementami translatoryki I rok Dr Beata Piecychna
Filologia angielska z elementami translatoryki  II rok Dr Krzysztof Puławski
Filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny: filologia angielska) I rok II stopnia Dr Anna Sańczyk-Cruz

Filologie francuskie

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) I rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) II rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) III rok

Dr Mateusz Białas

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy        I rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy       II rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim, profil tłumaczeniowy        III rok

Dr Mateusz Białas

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim I rok

Mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim II rok

Mgr Edyta Sacharewicz

Filologia, język francuski stosowany z językiem hiszpańskim III rok

Dr Mateusz Białas

Kierunek: Filologia polska

Studia stacjonarne I stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia polska – I rok

dr Marcin Lul

Filologia polska – II rok

dr hab. Mariusz Leś

Filologia polska – III rok

dr Elżbieta Jurkowska

Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko opiekuna roku

Filologia polska – I rok

dr Ewa Gorlewska

Filologia polska – II rok

dr hab. Piotr Stasiewicz

Kierunek: Filologia polska

Filologia polska nauczycielska (I r. II st.) dr hab. Katarzyna Kościewicz