Praktyki studenckie

Strona główna   /  Praktyki studencie

Opiekunowie praktyk studenckich 2020/2021

Filologie angielskie
mgr Anna Dziok-Łazarecka

Filologia angielska z językiem
niemieckim / z językiem hiszpańskim / z językiem rosyjskim, 
filologia angielska z elementami translatoryki
mgr Agnieszka Jelska-Cydzik

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego),
język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy (1),
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim (2)

mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia polska
dr Elżbieta Jurkowska

Filologie rosyjskie
dr Anna Alsztyniuk
dr Katarzyna Grabowsk