prof. dr hab. Anna Wydrycka

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

prof. dr hab. Anna Wydrycka

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
KIEROWNIK ZAKŁADU BADAŃ ŹRÓDŁOWYCH NAD LITERATURĄ XIX I XX WIEKU

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 63 A
      a.wydrycka@uwb.edu.pl

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa