prof. dr hab. Urszula Sokólska

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

prof. dr hab. Urszula Sokólska

KIEROWNIK KATEDRY STYLISTYKI I LINGWISTYKI ANTROPOLOGICZNEJ
DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 144
      u.sokolska@uwb.edu.pl
      85 745 74 73

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa