Rada Wydziału

Przewodniczący
Dziekan prof. dr hab. Jarosław Ławski

Prodziekan ds. strategii rozwoju
dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
dr Daniel Karczewski

Prodziekan ds. dydaktycznych 
dr Ewa Lewicka-Mroczek

 

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego:

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2019