Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Strona główna   /  Regionalna inicjatywa doskonałości​

Kierownik

prof. dr hab. Izabela Święcicka
email: prorektor.nauka@uwb.edu.pltel: 85 745 79 00,
Prorektor ds. nauk 
i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet w Białymstoku

Koordynator

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
email: harbig@uwb.edu.pltel: 85 745 75 16, p. 12 

Zastępca Koordynatora
dr Daniel Karczewski
email: 
dakar@uwb.edu.pltel. 85 745 74 82, p. 84

 


Biuro programu pokój 77
mgr Anna Szawel
poniedziałek-piątek 9:30-13:30, e-mail: rid@uwb.edu.pltel. 85 745 74 60

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Science and Higher Education under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.

Tekst informujący o źródłach dofinansowania do zamieszczenia w publikacjach i innych materiałach