Студенческие практики

Дома   /  Студенческие практики

Opiekunowie praktyk studenckich 2021/2022

Filologie angielskie
mgr Anna Dziok-Łazarecka

Filologia angielska z językiem
niemieckim / z językiem hiszpańskim / z językiem rosyjskim, 
filologia angielska z elementami translatoryki
mgr Agnieszka Jelska-Cydzik

Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego),
język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy (1),
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim (2)

mgr Magdalena Aleturowicz

Filologia polska
dr Elżbieta Jurkowska

Filologie rosyjskie
dr Anna Alsztyniuk
dr Katarzyna Grabowska

Filologia obca nauczycielska (moduł specjalizacyjny_1 Filologia angielska)
mgr Joanna Borowik 
— praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych
dr Anna Sańczyk-Cruz — praktyki z grupy zajęć filologicznych

Filologia polska nauczycielska
mgr Joanna Borowik — praktyki z grupy zajęć pedagogiczno-psychologicznych