Erasmus+ / Sekcja angielska

Strona główna   /  Erasmus+


Koordynator

Sekcja angielska
dr Weronika Łaszkiewicz (w.laszkiewicz@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+


 
Uczelnie partnerskie

Lithuanian University of Educational Sciences (Litwa)
Allinna Ülikool (Estonia)
Universita Degli Studi di Cagliari (Włochy)
Universidad de Málaga (Hiszpania)

2021/2022

English Studies / Faculty of Philology / University of Białystok

 Courses for students participating in the Erasmus + Programme, I degree cycle (BA)

 

Course Title

ECTS credits

Hrs

Term

YEAR 1

     

PEL Practical Grammar 1 (PNJA Gramatyka praktyczna 1)

6

60

winter + spring

PEL Practical Phonetics 1 (PNJA Fonetyka praktyczna 1)

6

60

winter + spring

PEL Academic Writing 1 (PNJA Pisanie akademickie 1)

6

60

winter + spring

PEL Vocabulary 1 (PNJA Słownictwo 1)

6

60

winter + spring

PEL Integrated Skills 1 (PNJA Umiejętności łączone 1)

5

60

winter + spring

PEL Conversation 1 (PNJA Konwersacja)

1

15

spring

Introduction to General Linguistics (Wstęp do językoznawstwa ogólnego)

2

30

winter

Descriptive Grammar of the English Language – practical classes (Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia)

4

60

winter + spring

Descriptive Grammar of the English Language – Phonetics and Phonology (Gramatyka opisowa języka angielskiego – fonetyka i fonologia)

3

30

winter + spring

Introduction to Literary Studies (Wstęp do literaturoznawstwa)

2

30

winter

Introduction to Cultural Studies (Wstęp do kulturoznawstwa)

2

30

spring

Introduction to the Theories of Language Learning and Teaching (Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków)

1

15

winter

Techniques of Foreign Languages Learning and Teaching (Techniki uczenia się i nauczania języków obcych)

3

30

spring

Styles and Strategies of Foreign Language Learning (Style i strategie uczenia się języków obcych)

2

15

winter

       

YEAR 2

     

PEL Practical Grammar 2 (PNJA Gramatyka praktyczna 2)

4

60

winter + spring

PEL Practical Phonetics 2 (PNJA Fonetyka praktyczna 2)

4

60

winter + spring

PEL Academic Writing 2 (PNJA Pisanie akademickie 2)

4

60

winter + spring

PEL Integrated Skills 2 (PNJA Umiejętności łączone 2)

4

60

winter + spring

PEL Vocabulary 2 (PNJA Słownictwo 2)

3

30

winter

PEL Conversation 2 (PNJA Konwersacje)

1

15

spring

Descriptive Grammar of the English Language – Morphology, Syntax, Semantics (Gramatyka opisowa j. ang. – morfologia, składnia, semantyka)

4

45

winter + spring

History of the English Language I (Historia języka angielskiego I)

2

30

winter

History of English Literature I (Historia literatury angielskiej) – lectures + practical classes

5

30 + 60

winter + spring

History of American Literature I (Historia literatury amerykańskiej) – lectures + practical classes

4

45 + 30

spring

British Studies I (Wiedza o Wielkiej Brytanii I)

4

60

winter + spring

Culture and History of Great Britain – selected topics (Kultura i historia Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia)

1

15

winter

Introduction to the Culture and History of the USA (Wstęp do kultury i historii USA) – lectures + practical classes

4

30 + 30

spring

Learning and Teaching Languages (Uczenie się i nauczanie języków)

4

60

winter + spring

Current Trends in Language Education (Współczesne koncepcje kształcenia językowego)

1

15

winter

Intercultural Education (Kształcenie interkulturowe)

2

30

winter

       

YEAR 3

     

PEL Practical Grammar 3 (PNJA Gramatyka praktyczna 3)

1

30

winter

PEL Academic Writing 3 (PNJA Pisanie akademickie 3)

6

60

winter + spring

PEL Vocabulary 3 (PNJA Słownictwo 3)

2

30

winter

PEL Integrated Skills 3 (PNJA Umiejętności łączone 3)

7

60

winter + spring

Introduction to Translation Studies I (Wstęp do translatoryki I)

1

30

winter

History of English Literature II (Literatura angielska)

4

30

winter

British Studies II (Wiedza o Wielkiej Brytanii)

3

30

spring

History of American Literature II (Literatura amerykańska)

4

30

spring

American Studies II (Wiedza o USA)

2

15

winter

Research Methods in Linguistics (Metody badań językoznawczych)

2

15

winter

Recent Trends in Linguistics (Najnowsze prądy w językoznawstwie)

3

30

spring

History of the English Language II (Historia języka angielskiego II)

4

30

spring

Introduction to Translation Studies II (Wstęp do translatoryki II)

2

15

winter