Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

Koordynator

Sekcja francuska 
dr Małgorzata Kamecka (m.kamecka@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+

2022/2023

Les
études de français

Cours
pour ERASMUS+Programme d’études, Ier cycle

COURSE Title

Year, code

ECTScredits

Hrs

Semester

Practical French Learning2: Listening and Speaking

2nd year

340-FA1-2PNFSM

3

60

winter

Practical French Learning2: Integrated Skills (Speaking, Listening, Pronunciation)

2nd year

340-FA1-2UL1

2

30

spring

PFL practical grammar

2nd year

340-FA1-2PNFG

2

30

winter

2

30

spring

Practical French Learning2: Pronunciation

2nd year

340-FA1-2PNFW

1

15

winter

Practical French Learning2: Vocabulary and Translations

2nd year

340-FA1-2PNFST

3

30

winter

2

30

spring

French Language Learning2: Word Formation

2nd year

340-FP1-2SS

2

30

winter

1

30

spring

Practical French Learning2: Writing

2nd year

340-FA1-2PNFP

3

30

winter

French Language Learning2: Integrated Skills (Writing)

2nd year

340-FP1-2UL2

3

30

spring

Descriptive Grammar: French Language Syntax

2nd year

340-FA1-2GOSK

2

30

winter

PFL – Academic Writing

3rd year

340-FP1-3PIS

3

30

winter

2

30

spring

PFL integrated skills 1

3rd year

340-FA1-3PNFU1

2

30

winter

2

30

spring

PFL integrated skills 2

3rd year

340-FA1-3PNFU2

2

30

winter

3

30

spring

Culture of the French-speaking area

2nd year

340-HF1-2KFO

2

30

winter

Brief History of Literature in French: 19th to 21st Century

2nd year

340-FP1-2ZLFF

3

30

winter

European Literature in French

2nd year

340-FP1-2ELF

3

30

spring

Literature in French outsider Europe

2nd year

340-FP1-2LFP

3

30

spring

French Studies

2nd year

340-FA1-2KF

3

30

spring

History of France

2nd year
340-FA1-2ZHP

3

30

winter

History of France

2nd year

340-FP1-2ZHP

2

30

winter

French Speaking Countries Studies

3rd year

340-FA1-3KFR

3

30

winter

Official and Commercial Communication in French

3rd year

340-FA1-3KHF

3

30

winter

Official and commercial communication in French

3rd year

340-HF1-3KHI

3

30

winter

French in Services Sector

3rd year

340-FA1-3JFU

3

30

winter

French in Economics

3rd year

340-FA1-3FSKs

3

30

spring

Legal French

3rd year

340-FA1-3PRF

3

30

spring

Methodology of teaching French – contemporary tendencies

3rd year

340-FP1-3WTLs

3

30

spring

Language Training B

2nd year

340-FP1-2DJ6

2

15

winter

 

 Uczelnie partnerskie

UNIVERSITE DE LIEGE B LIEGE01 Belgia 5 miejsc
TALLINNA ÜLIKOOL EE TALLINN05 Estonia 2 miejsca
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE F MULHOUS01 Francja 1 miejsce
UNIVERSITE PARIS 13 – PARIS NORD F PARIS013 Francja 1 miejsce
VILNIUS UNIVERSITY LT VILNIUS01 Litwa 2 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES LT VILNIUS04 Litwa 4 miejsca
LATVIJAS UNIVERSITATE LV RIGA01 Łotwa 2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE MK SKOPJE01 Macedonia 2 miejsca
UNIVERSIDADE DE LISBOA P LISBOA109 (dawniej P LISBOA02) Portugalia 2 miejsca
STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA RO SUCEAVA01 Rumunia 3 miejsca

 

Program Erasmus +
Rekrutacja na semestr letni. ak. 2020/2021

Rekrutacja dodatkowa na stypendialny wyjazd dla studentów II roku FF, FAT, FH (studia pierwszego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Do wyboru są następujące instytucje:

 

UNIVERSITE DE LIEGE

B LIEGE01

Belgia

3 miejsca

   

TALLINNA ÜLIKOOL

EE TALLINN05

Estonia

2 miejsca

 

miejsca do podziału z fil. ang.

UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE

F MULHOUS01

Francja

1 miejsce

 

 

           

VILNIUS UNIVERSITY

LT VILNIUS01

Litwa

2 miejsca

   

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

LT VILNIUS04

Litwa

4 miejsca

 

miejsca do podziału między wszystkie filologie

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV RIGA01

Łotwa

2 miejsca

   

SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

MK SKOPJE01

Macedonia

2 miejsca

 

do podziału z fil. ang., pol., wsch.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

P LISBOA109 (dawniej P LISBOA02)

Portugalia

2

miejsca

 

miejsca do podziału z fil. ang.

STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA

RO SUCEAVA01

Rumunia

3 miejsca

   

Rekrutacja  się 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali nr 5.  

Obecność kandydatów obowiązkowa!

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2019/2020 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.kamecka@uwb.edu.pl do 16 października 2020, do godz. 15.00.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 12 października 2020 (poniedziałek) o godz. 18.00 na Skypie. Zainteresowanym Studentom przesłany zostanie link do spotkania. Proszę o mailowy kontakt z koordynatorem. Studenci zainteresowani wyjazdem powinni przed spotkaniem zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

dr Małgorzata Kamecka
Koordynator Erasmus+ sekcji francuskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

 2020/2021
Faculté des Langues
Université de Białystok (Pologne)
Les études de français Cours pour ERASMUS+Programme d’études, Ier cycle

 

COURS

 

Crédits

ECTS

 

Heures

 

Semestre

PNJF 2 Ecoute/ Expression orale, français pratique

2

60

hiver

PNJF 2 – Habilités intégrées, français pratique

3

60

hiver

PNJF 2 Habilités intégrées, français pratique

2

30

été

PNJF2 – grammaire pratique, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF2 – grammaire pratique, français pratique

5

60

hiver/été

PNJF2 – prononciation, français pratique

1

15

hiver

PNJF2 – vocabulaire et traduction, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF 2 – vocabulaire et traduction, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF 2 – habilités intégrées, français pratique

2/3

30

été

PNJF 2 – Expression écrite, français pratique

3

30

hiver

Grammaire descriptive – Syntaxe de la langue française

2

30

hiver

PNJF3 – Ecriture académique français pratique

2

30

hiver

PNJF 3 Habilités intégrées, français pratique

4

30

hiver

PNJF 3 Habilités intégrées, français pratique

4

60

hiver/été

Culture de France

3

30

été

Littérature française et francophone: XIX-XXIème siècle

3

30

hiver

Littérature française et francophone XIX-XXIème siècle

6

30

hiver

Culture de France

2

30

hiver

Histoire de France

3

30

hiver

Histoire de France

2

30

hiver

Civilisation de la francophonie

3

30

hiver

Communication officielle et commerciale en français

3

30

hiver

Correspondance officielle en français

3

30

hiver

Langue française de spécialisation – le  français dans le secteur des services

3

30

hiver

Langue française de spécialisation – l  français de l’économie

3

30

été

Langue française de spécialisation – le français juridique

3

30

été

Practical English 3

10 (8)

60

hiver/été