Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

Koordynator

Sekcja francuska 
dr Małgorzata Kamecka (m.kamecka@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+

2021/2022

Les études de français


Cours pour ERASMUS+Programme d’études, Ier cycle

COURS


Crédits

ECTS


Heures


Semestre


Année d’études, code

PNJF 2 – Habilités intégrées (écoute, oral), français pratique

3

60

hiver

IIe année

340-FA1-2PNFSM

PNJF 2 Habilités intégrées, (oral, écoute, prononciation) français pratique

2

30

été

IIe année

340-FA1-2UL1

PNJF2 – grammaire pratique, français pratique

2

30

hiver

IIe année

340-FA1-2PNFG

2

30

été

PNJF2 – prononciation, français pratique

1

15

hiver

IIe année

340-FA1-2PNFW

PNJF2 – vocabulaire et traduction, français pratique

3

30

hiver

IIe année

340-FA1-2PNFST

2

30

été

PNJF 2 – vocabulaire et traduction, français pratique

2

30

hiver

IIe année

340-FP1-2SS

1

30

été

PNJF 2 – Expression écrite, français pratique

3

30

hiver

IIe année

340-FA1-2PNFP

PNJF 2 – Expression écrite, français pratique

3

30

été

IIe année

340-FP1-2UL2

Grammaire descriptive – Syntaxe de la langue française

2

30

hiver

IIe année

340-FA1-2GOSK

PNJF3 – Ecriture académique français pratique

3

30

hiver

IIIe année

340-FP1-3PIS

2

30

été

PNJF 3 Habilités intégrées 1, français pratique

2

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3PNFU1

2

30

été

PNJF 3 Habilités intégrées 2, français pratique

2

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3PNFU2

3

30

été

Culture de France

2

30

hiver

IIe année

340-HF1-2KFO

Littérature française et francophone: XIX-XXIème siècle

3

30

hiver

IIe année

340-FP1-2ZLFF

Littérature francophone (Europe)

(cours magistral)

3

30

été

IIe année

340-FP1-2ELF

Littérature francophone (hors Europe)

(cours magistral)

3

30

été

IIe année

340-FP1-2LFP

Culture de France

3

30

été

IIe année

340-FA1-2KF

Histoire de France

(cours magistral)

3

30

hiver

IIe année

340-FA1-2ZHP

Histoire de France

(travaux dirigés)


2

30

hiver

IIe année

340-FP1-2ZHF

Culture de la francophonie

3

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3KFR

Communication officielle et commerciale en français

3

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3KHF

Correspondance officielle en français

3

30

hiver

IIIe année

340-HF1-3KHI

Langue française de spécialisation – le français dans le secteur des services

3

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3JFU

Langue française de spécialisation – l français de l’économie

3

30

été

IIIe année

340-FA1-3FSKs

Langue française de spécialisation – le français juridique

3

30

été

IIIe année

340-FA1-3PRF

Méthodologie de l’enseignement du franêais – tendances actuelles

3

30

été

IIIe année

340-FP1-3WTLs

Perfectionnement linguistique B

2

15

hiver

IIe année

340-FP1-2DJ6

Perfectionnement linguistique C

2

15

été

IIe année

340-FA1-2FDD2

Practical English 3

4

30

hiver

IIIe année

340-FA1-3PEN3

4

30

été
 Uczelnie partnerskie

UNIVERSITE DE LIEGE B LIEGE01 Belgia 5 miejsc
TALLINNA ÜLIKOOL EE TALLINN05 Estonia 2 miejsca
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE F MULHOUS01 Francja 1 miejsce
UNIVERSITE PARIS 13 – PARIS NORD F PARIS013 Francja 1 miejsce
VILNIUS UNIVERSITY LT VILNIUS01 Litwa 2 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES LT VILNIUS04 Litwa 4 miejsca
LATVIJAS UNIVERSITATE LV RIGA01 Łotwa 2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE MK SKOPJE01 Macedonia 2 miejsca
UNIVERSIDADE DE LISBOA P LISBOA109 (dawniej P LISBOA02) Portugalia 2 miejsca
STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA RO SUCEAVA01 Rumunia 3 miejsca

 

Program Erasmus +
Rekrutacja na semestr letni. ak. 2020/2021

Rekrutacja dodatkowa na stypendialny wyjazd dla studentów II roku FF, FAT, FH (studia pierwszego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Do wyboru są następujące instytucje:

 

UNIVERSITE DE LIEGE

B LIEGE01

Belgia

3 miejsca

   

TALLINNA ÜLIKOOL

EE TALLINN05

Estonia

2 miejsca

 

miejsca do podziału z fil. ang.

UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE

F MULHOUS01

Francja

1 miejsce

 

 

           

VILNIUS UNIVERSITY

LT VILNIUS01

Litwa

2 miejsca

   

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

LT VILNIUS04

Litwa

4 miejsca

 

miejsca do podziału między wszystkie filologie

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV RIGA01

Łotwa

2 miejsca

   

SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

MK SKOPJE01

Macedonia

2 miejsca

 

do podziału z fil. ang., pol., wsch.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

P LISBOA109 (dawniej P LISBOA02)

Portugalia

2

miejsca

 

miejsca do podziału z fil. ang.

STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA

RO SUCEAVA01

Rumunia

3 miejsca

   

Rekrutacja  się 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali nr 5.  

Obecność kandydatów obowiązkowa!

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2019/2020 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.kamecka@uwb.edu.pl do 16 października 2020, do godz. 15.00.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 12 października 2020 (poniedziałek) o godz. 18.00 na Skypie. Zainteresowanym Studentom przesłany zostanie link do spotkania. Proszę o mailowy kontakt z koordynatorem. Studenci zainteresowani wyjazdem powinni przed spotkaniem zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

dr Małgorzata Kamecka
Koordynator Erasmus+ sekcji francuskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

 2020/2021
Faculté des Langues
Université de Białystok (Pologne)
Les études de français Cours pour ERASMUS+Programme d’études, Ier cycle

 

COURS

 

Crédits

ECTS

 

Heures

 

Semestre

PNJF 2 Ecoute/ Expression orale, français pratique

2

60

hiver

PNJF 2 – Habilités intégrées, français pratique

3

60

hiver

PNJF 2 Habilités intégrées, français pratique

2

30

été

PNJF2 – grammaire pratique, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF2 – grammaire pratique, français pratique

5

60

hiver/été

PNJF2 – prononciation, français pratique

1

15

hiver

PNJF2 – vocabulaire et traduction, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF 2 – vocabulaire et traduction, français pratique

4

60

hiver/été

PNJF 2 – habilités intégrées, français pratique

2/3

30

été

PNJF 2 – Expression écrite, français pratique

3

30

hiver

Grammaire descriptive – Syntaxe de la langue française

2

30

hiver

PNJF3 – Ecriture académique français pratique

2

30

hiver

PNJF 3 Habilités intégrées, français pratique

4

30

hiver

PNJF 3 Habilités intégrées, français pratique

4

60

hiver/été

Culture de France

3

30

été

Littérature française et francophone: XIX-XXIème siècle

3

30

hiver

Littérature française et francophone XIX-XXIème siècle

6

30

hiver

Culture de France

2

30

hiver

Histoire de France

3

30

hiver

Histoire de France

2

30

hiver

Civilisation de la francophonie

3

30

hiver

Communication officielle et commerciale en français

3

30

hiver

Correspondance officielle en français

3

30

hiver

Langue française de spécialisation – le  français dans le secteur des services

3

30

hiver

Langue française de spécialisation – l  français de l’économie

3

30

été

Langue française de spécialisation – le français juridique

3

30

été

Practical English 3

10 (8)

60

hiver/été