Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

Koordynator

Sekcja polska

dr Wiktor Gardocki (w.gardocki@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+

Uczelnie partnerskie

Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Bułgaria)

Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja)

Tallinna Ülikool (Estonia)

 Universite Bordeaux Montaigne (Francja)

University of Alicante (Hiszpania)

Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie),

 Latvijas Universitāte (Łotwa)

Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)
SS. Cyril and Methodius University of Skopie Macedonia

Johannes Gutenberg University of Mainz (Niemcy)

 University of Bucharest (Rumunia)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia)

 Univerza v Ljubljani (Słowenia)

Pesci Tudomanyegyetem (Węgry)

 Università degli Studio Di Torino (Włochy)

Università degli studi di Napoli (Włochy)

University of Ostrava (Czechy)

Stockholm University (Szwecja)

University of Novi Sad (Serbia)

University of Belgrade (Serbia)

Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy)

Courses taught in foreign languages