Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

 


Koordynator

Sekcja rosyjska 

dr Krzysztof Rutkowski (k.rutkowski@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

 Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet w Peczu (Węgry)
Uniwersytet w Tartu (Estonia)
Uniwersytet Łotewski
Uniwersytet w Daugavpils (Łotwa)
Uniwersytet Aleksandra Cuza w Iasi (Rumunia)
Uniwersytet Bukaresztański (Rumunia)

Russian Studies (taught in Russian)

Academic year: 2021/2022


Бакалавриат / BA study cycle

Предмет / Subject

Семестр / Semester

Количество часов

/ Number of hours

ECTS

практикум / practical classes

лекция / lecture

Практические занятия по русскому языку, ч. 1

Practical Russian I

1–2

180

12

Практические занятия по русскому языку, ч. 1 (для начинающих)

Practical Russian I (for beginners)

1–2

180

11

Практические занятия по русскому языку, ч. 2

Practical Russian II

3–4

180

13

Практические занятия по русскому языку, ч. 2 (для начинающих)

Practical Russian II (for beginners)

3–4

150

10

Практические занятия по русскому языку, ч. 3

Practical Russian III

5–6

60

12

Практические занятия по русскому языку, ч. 3 (для начинающих)

Practical Russian III (for beginners)

5–6

180

13

Практические занятия по русскому языку – лингафонная лаборатория, ч. 1

Practical Russian – listening and speaking I

1–2

60

5

Практические занятия по русскому языку – лингафонная лаборатория, ч. 2

Practical Russian – listening and speaking II

3

30

2

Описательная грамматика русского языкафонетика

Descriptive grammar of Russian language – phonetics

1 (3)*

30

4

Описательная грамматика русского языкаморфология

Descriptive grammar of Russian language – morphology

2–3 (4–5)*

60

60

9

Описательная грамматика русского языкасинтаксис

Descriptive grammar of Russian language – syntax

4 (6)*

15

45

5

История русского языка

History of Russian language

4

15

30

4

История русской литературы, ч. 1 (до ХIХ века)

History of Russian literature I

1–2

30

60

10

История русской литературы, ч. 2 (ХIХ век)

History of Russian literature II

3–4

60

60

11

История русской литературы, ч. 3 (ХХ век – начало XXI векa)

History of Russian literature III

5–6

60

60

11

Культура России

Culture of Russia

2

30

2

Русская экономическая терминология

Russian economic terminology

3–4

60

5

Коммуникация в бизнесе, ч. 1

Communication in business I

3–4

60

5

Коммуникация в бизнесе, ч. 2

Communication in business II

5–6

60

6

Основы лексикологии / Основы стилистики

Principles of lexicology / Principles of stilistics

2

30

3


* уровень для начинающих / level for basic users

Магистратура / MA study cycle

Предмет / Subject

Семестр / Semester

Кол. часов

/ Number of hours

ECTS

приктикум / practical classes

лекция / lecture

Практические занятия по русскому языку, ч. 1

Practical Russian I

1–2

180

19

Практические занятия по русскому языку, ч. 2

Practical Russian II

3–4

120

27

Методология лингвистических исследований

Research methods in linguistics

1

30

3

Методология литературоведческих исследований

Research methods in study of literature

1

30

3

Русская литература новейшего времени

Contemporary Russian literature

1

30

30

6