Studia Doktoranckie

Strona główna   /  Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
(piątek od 11.00 do 12.30. p. 147) 

Sekretarz Studiów
mgr Anna Szawel
poniedziałek – piątek: 9:00-14:00 tel. +48 85 745 74 60
e-mail: 
a.szawel@uwb.edu.pl

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie,  z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji na stronie: UwB Domy-studenta

 

Rozkłady zajęć

Semestr letni III-IV rok

 

   Regulaminy
 

od 01.10.2017
do 01.10.2017

Terminy zjazdów 

2020/2021

 Programy studiów

2017/2018

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego kadencja 2018 – 2020

Przewodniczący:
mgr Diana Krasowska

Wiceprzewodnicząca:
mgr Paszko Małgorzata

Członek Prezydium:
mgr Alisa Borkowska 

Przedstawiciele doktorantów:

III rok

mgr Alisa Borkowska
mgr Sankowska Diana

IV rok

mgr Grajewski Kacper
mgr Krasowska Diana
mgr Paszko Małgorzata
mgr Saniewska Patrycja

Stypendia

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
(piątek od 11.00 do 12.30. p. 147) 

Sekretarz Studiów
mgr Anna Szawel
poniedziałek – piątek: 9:00-14:00 tel. +48 85 745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Regulaminu
świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie,
z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2020/2021 w systemie usosweb:

·       studenci kontynuujący studia (obecny II i III rok studiów doktoranckich)
składają w systemie wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie : https://uwb.edu.pl/domy-studenta-3143

 

telefon: 85 745 74 60

e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

 

Terminy zjazdów

2019/2020

Programy studiów 

2017/2018

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego kadencja 2018 – 2020

Przewodniczący:
mgr Diana Krasowska

Wiceprzewodnicząca:
mgr Paszko Małgorzata

Członek Prezydium:
mgr Alisa Borkowska 

Przedstawiciele doktorantów:

I rok

 

II rok

mgr Alisa Borkowska
mgr Gałkowska Diana
mgr Janusz Jakub Maciej

III rok

mgr Grajewski Kacper
mgr Krasowska Diana
mgr Paszko Małgorzata

IV rok

mgr Malinowski Piotr Jerzy
mgr Paweł Ostaszewski
mgr Saniewska Patrycja