Stypendia

Osoba odpowiedzialna za stypendia:

mgr Anna Szawel
samodzielny referent. p. 77,
pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: 85-745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

Stypendium Ministra

Zgodnie z zarządzeniem student, ubiegający się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, przedkłada dziekanowi do 7 października 2019 r. kompletny wniosek, który opiniuje rada wydziału, następnie wnioski przekazywane są do DSS do dnia 17 października, do dnia 25 października wnioski przez Rektora UwB przekazywane są do ministra.
Zainteresowany student powinien do 7 października, przedłożyć na wydziale kompletny wniosek, tj.:
– wersję papierowa wniosku wraz z
– oświadczeniem o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawarte we wniosku,
– oświadczenie o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– oświadczenie dotyczące RODO,
oraz w wersji elektronicznej:
– wersję wniosku (wygenerowanego format PDF z edytora),
– PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej i elektronicznej i wyrażeniu zgody publikację imienia i nazwiska na strona ministerstwa,
– PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku (jeden plik),
– PDF oświadczenia o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy,
– PDF oświadczenia dotyczące RODO oraz:

Wniosek o stypendium ministra
Oświadczenie studenta
Oświadczenie współautora publikacji

Dokumenty

Instrukcje i oświadczenia

Wskazówki dotyczące stypendium socjalnego

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, ponieważ mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.