System jakości kształcenia

Strona główna   /  System jakości kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodnicząca
dr hab. Marzanna Karolczuk

 

 Członkowie zespołu

dr Anna Romanik
dr Mariusz Leś
dr Ewa Lewicka-Mroczek 
dr Monika Kostaszuk-Romanowska – Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki
mgr Patrycja Saniewska – przedstawiciel doktorantów
Karolina Naumowicz – przedstawicielka studentów
Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.

 

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.

 


Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kolejnych latach:

Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2010-2011   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2011-2012   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2012-2013   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2013-2014   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2014-2015   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2015-2016   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2016-2017   
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2017-2018  


 

Skład Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych

 


 

Skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej

 


       Akty prawne:

·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (tekst jednolity)

·         Uchwala nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

·         Uchwała nr 2016 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

·         Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku