Szkoły Doktorskie Nauk Humanistycznych

Strona główna   /  Szkoły Doktorskie Nauk Humanistycznych

Dyrektor

prof. dr hab. Urszula Sokólska

Sekretariat pokój 85 
pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 7485
e-mail: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl

Na Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu.

Rozkłady zajęć

Dyrektor

prof. dr hab. Urszula Sokólska

Sekretariat pokój 85
pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 7485 e-mail: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl

Na Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu.

Rozkłady zajęć

Pracownicy