Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Strona główna   /  Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Wydziałowe komisje i zespoły na lata 2020-2024

     Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Dr hab. Marzanna Karolczuk – przewodnicząca

Dr Robert Szymula – zastępca
Dr Beata Wyszyńska

Dr Anna Romanik

Dr Katarzyna Zimnoch

Dr Edyta Wajda

Mgr Patrycja Saniewska (przedstawiciel doktorantów)

Anna Kojło (przedstawiciel studentów)

 

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji 

 

Dr Robert Szymula – przewodniczący

Dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB – zastępca

Dr Daniel Karczewski

Dr Michał Mordań

Dr Anna Alsztyniuk

Dr Sylwia Borowska-Szerszun

Dr Wiktor Gardocki

Wydziałowy Zespół ds. Tematów Prac Dyplomowych

 

Dr hab. Beta Kuryłowicz – przewodnicząca

Dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

Dr hab. Agata Rozumko

Dr hab. Joanna Cholewa

Dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB

Dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB

Dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB

 

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju

 

Dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB – przewodnicząca

Dr hab. Mariusz Leś

Dr Sara Moroz

Dr Beata Piecychna

Dr Katarzyna Grabowska