Studia Wschodniosłowiańskie Studia Wschodniosłowiańskie Redakcja Tomy
>> Zasady publikacji
>> Zasady etyczne
>> Zasady recenzowania

Studia Wchodniosłowiańskie

„Studia Wschodniosłowiańskie” – rocznik naukowy poświęcony badaniom nad literaturą i językami narodów wschodniosłowiańskich. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zamieszcza artykuły w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich oraz w innych językach europejskich. Zawiera dział recenzji (publikacji krajowych i zagranicznych), sprawozdań z sesji oraz konferencji naukowych. Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych (10 pkt.). Materiały do kolejnych tomów są przyjmowane do 30 września.

Najnowszy tom

Studia Wschodniosłowiańskie, tom 16