Studia Wschodniosłowiańskie Studia Wschodniosłowiańskie Redakcja Tomy
>> Zasady publikacji
>> Zasady etyczne
>> Zasady recenzowania
>> Pliki do pobrania

Studia Wschodniosłowiańskie

Redaktor naczelny:
tom X – XV – Leonarda Dacewicz
tom IX – Wanda Supa
tom I – VIII – Halina Twaranowicz

Sekretarz redakcji:
Jolanta Chomko

Rada naukowa:
Aleksandra Cieślikowa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski), Ludmiła Czernyszowa (Państwowy Uniwersytet Białoruski w Mińsku), Zinaida Charitonczik (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku), Tatiana Gridina (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet Uralski w Jekaterinburgu), Milan Harvalik (Czeska Akademia Nauk w Pradze), Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bogusław Nowowiejski (Uniwersytet w Białymstoku), Igor Żuk (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały)

Komitet redakcyjny:
Zofia Abramowicz, Lilia Citko, Leonarda Dacewicz, Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska, Jolanta Chomko(sekretarz), Wanda Supa, Halina Twaranowicz, Vladimir Zaika,

Redakcja tematyczna:
Leonarda Dacewicz, Wanda Supa

Redakcja językowa:
Evguenia Maximovitch, Kirk Palmer, Bazyli Siegień, Urszula Sokólska

Zespół recenzentów:
Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański), Tatiana Awtuchowicz (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały), Janina Bartoszewska (Uniwersytet Gdański), Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski), Anna Mezenko (Państwowy Uniwersytet Witebski im. P.M. Maszerowa), Michał Sajewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Galina Szpilevaja (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Woroneżu), Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański)

„Studia Wschodniosłowiańskie”
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
15-420 Białystok, ul. Plac Uniwersytecki 1
Adres e-mail:
studia_wschodnioslowianskie@interia.pl; ifw@uwb.edu.plStudia Wschodniosłowiańskie