Obrony Konkursy Konferencje
 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe poza programem studiów.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość - na wniosek uczestnika kursu - wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia, ilość punktów ECTS - 2

więcej
  II Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Wydział Filologiczny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do udziału w II Konkursie Literackim im. Anny Markowej.

więcej
Dr hab. Irena Matus laureatką nagrody "Przeglądu Prawosławnego"

Dr hab. Irena Matus z Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku znalazła się wśród 6 laureatów nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego za 2014 rok. Wyróżnienia przyznaje rokrocznie miesięcznik "Przegląd Prawosławny".

więcej
Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu zaprasza do udziału w konferencji "Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)". Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Konferencja odbędzie się w lutym 2015 roku , propozycje wystąpień można nadsyłać do końca stycznia.

zaproszenie formularz

Ogólnouczelniana lista przedmiotów do wyboru na rok akademicki 2014-2015

więcej
Rekrutacja do organizacji studenckiej AIESEC
dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2014 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny