FOTORELACJE ZE SPOTKAŃ - "MIĘDZY WIERSZMI"


Fotorelacja z 50-lecia Środowiska Filologicznego w Białymstoku

Obrony Konkursy Konferencje
UWAGA!!!
W związku z przerwą urlopową i remontem w okresie od 05.08.2019-19.08.2019 r. dziekanat nieczynny.
W sprawach pilnych proszę się kontaktować pod numerem 85 745 74 60.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż
28 lipca 2019 roku
   zmarła
PANI PROFESOR HALINA KRUKOWSKA,
           urodzona26 września 1937 roku w Wasilkowie,
profesor senior Uniwersytetuw Białymstoku, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, wybitna badaczka literatury romantyzmu polskiego i europejskiego, autorka klasycznych prac o symbolice nocy i czarnym romantyzmie, wychowawczyniwielu pokoleń polonistów.
Człowiek wielkiej prawości, zaangażowana w życie opozycji i działalność NSZZ „Solidarność”, działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, patriotka i chrześcijanka, jak zawsze sama podkreślała.
Prof. Halina Krukowska współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB.Stworzyła Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, której była pierwszym Redaktorem Naczelnym. Zawsze w najwyższym stopniu zaangażowana w życie zakładu, instytutu, wydziału i uczelni. Nieodmiennie podkreślająca swoje związki z Podlasiem, Białymstokiem i Wasilkowem.
11 kwietnia 2018 roku w uznaniu dla Jej prac badawczych nad romantyzmem oraz twórczego zaangażowania w budowanie polonistyki białostockiej otrzymała godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.
Żegnamy z wielkim żalem wybitną Humanistkę, naszą Nauczycielkę i Przyjaciółkę!
W imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału –
Prof. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
Szczegóły  
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 2019/2020
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
-językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl Więcej
REKRUTACJA !  -  Studia Podyplomowe
1 czerwca do 15 września 2019 r. rusza rekrutacja na: Studia Podyplomowe Logopedyczne na rok akad. 2019/2020.
Serdecznie zapraszamy również na:
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa. Rekrutacja potrwa do 30 września 2019.
Szczegóły i zapisy
                                         Multiwyszukiwarka naukowa EDS   
dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny