Obrony Konkursy Konferencje
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII

W dniach 16-17 marca 2015 roku, w Instytucie Neofilologii odbyła się międzynarodowa konferencja językoznawcza Le mot dans la langue et dans le discours / The Word in Language and Discourse (Słowo w języku i w dyskursie).

więcej
  "Sokrat Janowicz - pisarz transgraniczny" - promocja książki
Zespół Badań Regionalnych, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział Białostocki i Katedra Kultury Białoruskiej zapraszają na promocję książki "Sokrat Janowicz - pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały", która odbędzie się 20 marca 2015 r. na Wydziale Filologicznym UwB (sala nr 47) o godz. 17.00.

  POLLANDO kolejny raz zorganizuje Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO przy Wydziale Filologicznym UwB po raz drugi wygrała konkurs MNiSW na organizację w lipcu 2015 r. Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców.

więcej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe poza programem studiów.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość - na wniosek uczestnika kursu - wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia, ilość punktów ECTS - 2

więcej
  II Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Wydział Filologiczny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do udziału w II Konkursie Literackim im. Anny Markowej.

więcej

Ogólnouczelniana lista przedmiotów do wyboru na rok akademicki 2014-2015

więcej
Rekrutacja do organizacji studenckiej AIESEC
dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2014 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny