Obrony Konkursy Konferencje
  Odeszła Profesor Elżbieta Feliksiak

Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość o śmierci Profesor dr hab. Elżbiety Feliksiak, wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Polskiej, związanego z naszym Uniwersytetem od lat siedemdziesiątych. Profesor Elżbietę Feliksiak zapamiętamy jako wybitną uczoną, niezłomnego pedagoga, organizatora niezapomnianych konferencji naukowych, animatora życia naukowego i kulturalnego. Była założycielem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury oraz dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej w latach 2005-2008. Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w głębokim żalu i składamy wyrazy szczerego współczucia. O terminie pogrzebu poinformujemy wkrótce.

Dr hab. Irena Matus laureatką nagrody "Przeglądu Prawosławnego"

Dr hab. Irena Matus z Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku znalazła się wśród 6 laureatów nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego za 2014 rok. Wyróżnienia przyznaje rokrocznie miesięcznik "Przegląd Prawosławny".

więcej
Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu zaprasza do udziału w konferencji "Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)". Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Konferencja odbędzie się w lutym 2015 roku , propozycje wystąpień można nadsyłać do końca stycznia.

zaproszenie formularz

Ogólnouczelniana lista przedmiotów do wyboru na rok akademicki 2014-2015

więcej
Rekrutacja do organizacji studenckiej AIESEC
KURSY JĘZYKOWE

GLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na KURSY JĘZYKOWE. Szczegółowe informacje na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.

więcej
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych - II edycja. Rekrutacja trwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku poszukuje studentów otwartych, chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym, którzy pragną wzbogacić swoje życie o nowe doświadczenie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: udmochowska@mopr.bialystok.pl lub telefoniczny: (85) 7420461.

dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2014 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny